Beng-eis 2: Bouw met een EPC van 0,20

Toekomstige eisen voor bijna energieneutrale gebouwen komen simpel samengevat neer op: bouw passief, bouw met een EPC van 0,20 en leg wat zonnepanelen op het dak. In deze blog gaat bureau Kent dieper in op de tweede eis: bouw met een EPC van 0,20.
In officiele bewoordingen stelt de tweede Beng-eis een maximum aan het primaire energieverbruik in kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar. Voor woningen en de meeste soorten utiliteitsgebouwen is dat maximum 25 kWh/m2.
Met het primaire energiegebruik wordt hetzelfde bedoeld als in de NEN 7120. Dat is het totale verbruik aan primaire energiedragers (gas, steenkool, etcetera) dat nodig is voor verwarming, koeling, pompen, ventilatoren, warmwaterbereiding en (in utiliteitsgebouwen) verlichting.

beng epc scatterplot

De eis lijkt heel veel op die in de NEN 7120 en het is daarom niet verwonderlijk dat er een duidelijk verband is tussen de score op de tweede Beng-eis en de EPC. Maar er is één duidelijk verschil: de EPC houdt ook rekening met het schiloppervlak van een gebouw terwijl de Beng alleen naar het vloeroppervlak kijkt en geen rekening houdt met het schiloppervlak. Dat kan betekenen dat ‘compacte’ gebouwen met relatief weinig buitenoppervlak in verhouding tot het vloeropppervlak wat gemakkelijker aan de tweede Beng-eis voldoen. Goed nieuws dus voor meerlaagse woongebouwen. Aan de andere kant zullen kleine woningen en bungalows wat meer moeite hebben om deze tweede Beng-eis te halen.

De eerste Beng-eis legt vast dat de bouwkundige schil van het gebouw goed moet zijn. De tweede Beng-eis zorgt richt zich vooral op de installatietechniek. Het verwarmen, koelen, ventileren en warmwaterbereiden moet gebeuren met voldoende efficiente installaties.