Over bureau Kent

Bureau Kent is gespecialiseerd in de regels voor bijna energieneutraal bouwen (BENG). Kent adviseert u over de bouwkundige en installatie technische maatregelen die nodig zijn om met uw gebouw aan de eisen te voldoen. Bureau Kent biedt BENG berekeningen aan volgens NTA 8800 binnen het kader van de ISSO 75.1 voor utiliteit- en ISSO 82.1 voor woongebouwen en werkt gecertificeerd volgens de BRL9500.

Bureau Kent biedt ook de berekening van stikstofuitstoot met Aerius aan.

Bureau Kent werkt onder andere voor architecten, projectontwikkelaars, fabrikanten van bouwproducten en facilitaire bedrijven.

Bureau Kent wordt geleid door Rik Vollebregt, natuurkundig ingenieur, met ervaring in de energietechniek & gebouwde omgeving sinds 1990.


activiteiten

Bureau Kent verzorgt BENG, aerius- en andere Bouwbesluitberekeningen voor klanten als architecten en bouwbedrijven. Vaak ligt de nadruk op de energieprestatie, waarbij het doel is om een gunstige BENG score goed te onderbouwen.

Bureau Kent blogt regelmatig over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van BENG, energieneutraal bouwen en praktijkevaluaties van energiezuinig bouwen.

Bureau Kent volgt, rapporteert en adviseert over de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en de gevolgen ervan voor verschillende partijen in de bouw.

Bureau Kent benut de kennis en resultaten van praktijkevaluaties, om te komen tot werkelijk energiezuinige gebouwen.

Bureau Kent verzorgde onderwijs in het vak energieprestatie aan de Hogeschool voor installatietechniek te Den Bosch en het vak installaties aan de faculteit bouwkunde van de TU te Delft.

Bureau Kent trainde medewerkers van toeleverende bedrijven over de impact van hun producten en technieken en de wijze waarop deze in de EPC optimaal berekend kunnen worden.

Bureau Kent stimuleerde de realisatie van Uniec, ontstaan als het universele berekeningsprogramma van de NEN7120 en nu ontwikkeld naar tot unic3 voor de NTA8800.

Bureau Kent coordineerde en begeleidde als deskundige een initiatief tot verbetering van de EPC-methodiek door brancheorganisaties VMRG, GBO, VKG VAS, Natuvent en Nevezo.

Bureau Kent publiceerde over de EPN in: EPGnetwerk, Cobouw, Bouwwereld, Verwarming Ventilatie +, Glas in Beeld, Puur Bouwen, Stromen en Bouwfysica.

Bureau Kent was de kennispartner van EPGnetwerk, het platform over CO2-reductie in de gebouwde omgeving.

Bureau Kent was actief als lid van de themawerkgroep EPC van de intergemeentelijke werkgroep bouwfysica (IWB).

Partners

Bureau Kent werkt regelmatig samen met partners die ieder hun eigen specialisme hebben:

Buro Walet: o.a. BENG woningen nieuwbouw t/m opleveren, bouwkundig tekenwerk, aanvragen bouwvergunningen

buro walet bouwaanvraag

Bouwfysisch adviesbureau Zorn: o.a. BENG, aerius, akoestiek en oplossen vochtproblemen

zorn akoestiek vocht

Bouwdynamica: o.a. advies en onderzoek binnenklimaat en energie in gebouwen

Bouwbureau Lien: o.a. bouwkundig tekenwerk, berekeningen milieuprestatie

lien milieuprestatie mpg

Kees Booij: o.a. bouwkundige ontwerpen en bepalen energielabels.

booij energielabel

Marco Bruijnes: architecten nieuwbouw, verbouw, renovatie, circulair.

Mobius Consult: o.a. Integrale bouwfysica grote projecten

mobius consult bouwfysica

PEET: o.a. installatieadvies

Rik Vollebregt: Onder mijn eigen naam werk ik als coach in Utrecht. Ik specialiseer me in ZZP’ers, béta’s en eerstegeneratiestudenten.

Rik Vollebregt