Schoon- en Emissieloos Bouwen

Berekenaars van de stikstofdepositie als gevolg van bouwprojecten, hebben regelmatig behoefte aan schonere bouwmachines, bouwmethoden en bouwlogistiek. Maar welke dan, waar zit de innovatie en wat levert het op. Het programma Schoon- en Emissieloos Bouwen werkt aan schonere bouw-, onderhouds- en sloopprojecten en zal op termijn hopelijk antwoorden op die …

Koeling dimensioneren voor BENG

Per 1 juli 2024 moet bij iedere BENG berekening voor een woning ook aangetoond worden dat de koeling voldoende capaciteit heeft. De opwekker moet genoeg capaciteit hebben om de hele woning koel te houden. Daarnaast moet, per verblijfsruimte, aangetoond worden dat er genoeg koudeafgifte is. Stel, de woning krijgt een …

Nieuwe BENG-regel koelcapaciteit

Per 1 juli geldt een nieuwe BENG-regel voor woningen: de koelcapaciteit moet aangetoond worden.Bouwwereld schreef daarover: “Inmiddels is het overgrote deel van …

Offerte voor BENG-berekening nieuwbouw

Bureau Kent maakt BENG-berekeningen voor opdrachtgevers in de nieuwbouw. Dit in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning; zowel woning- als utiliteitsbouw. Wanneer …

Kennisbank over BENG

Als BENG adviseur gebruikt bureau Kent het energieprestatie adviesplatform dat beheerd wordt door de Stichting KEGO. In de kennisbank aldaar vinden vakbekwame …

Aerius advies

Op 15 januari 2024 schreef minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal in een brief aan de Tweede Kamer over de …

Stikstofberekening voor bouwprojecten

De stikstofberekening voor bouwprojecten gebeurt met online rekenmodel Aerius. Dit model wordt regelmatig geupdated en het is belangrijk altijd te werken met …