BENG gecertificeerd

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de eisen voor bijna energieneutraal bouwen (BENG) van kracht geworden.

Bureau Kent werkt met de geattesteerde versie van rekensoftware Uniec3. Bureau Kent is gediplomeerd vakbekwaam adviseur voor de basis- en de detailopname voor zowel woning- als utiliteitsbouw (ISSO 75 en 82). Bureau Kent is geregistreerd op Centraal Register Techniek zoek in de vakbedrijven voor energie-advies.

Bureau Kent adviseert als gediplomeerd vakbekwaam detailadviseur volgens de ISSO 75.1 voor utiliteitsgebouwen en de ISSO 82.1 voor woningen en woongebouwen. Bureau Kent werkt gecertificeerd onder de BRL 9500.

Voor u als bouwopdrachtgever of architect zijn er wat veranderingen sinds 1 januari 2021: Wanneer u een aanvraag omgevingsvergunning doet, moet er meteen een BENG berekening volgens de NTA8800 worden afgemeld op de overheidssite EP-online. Dit kan een gecertificeerd en vakbekwaam detailadviseur (zoals bureau Kent) voor u uitvoeren. Wanneer u een gebouw oplevert, moet een gecertificeerd en vakbekwaam detailadviseur opnieuw de energieprestatie bepalen. Wanneer een BENG berekening volgens de NTA8800 gemaakt wordt in verband met een renovatie in het kader van de EPV (energie prestatie vergoeding) regeling, een renovatie naar BENG niveau of een renovatie waarbij eisen aan de energieprestatie gesteld worden: dat moet door een gecertificeerd en vakbekwaam detailadviseur gebeuren.

Als organisatie werkt bureau Kent gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn BRL 9500 met als deelgebieden BRL9500-W basis, BRL9500-W detail, BRL9500-U basis en BRL9500-U detail. Als EP-U/D adviseur is bureau Kent bevoegd voor: opnemen en afmelden bestaande woningen en utiliteitsgebouwen, omgevingsvergunningen woningen en utiliteitsgebouwen en opnemen en afmelden van nieuwbouw woning en utiliteitsgebouwen t.b.v. het definitieve energielabel.