Aerius

Bureau Kent biedt de berekening van de stikstofuitstoot van bouwplannen met Aerius aan.

Vraag hier een vrijblijvende offerte op.

In Nederland kampen we met een teveel aan stikstof. Dat verandert (verstoort) de natuur. Om die reden moeten nieuwe bouwprojecten laten zien dat er maar weinig stikstof vrij zal komen. Bijvoorbeeld met elektrisch vervoer of elektrisch verwarmen. Om een bouwvergunning te krijgen, is een Aerius berekening nodig en bureau Kent kan die maken.

Voor klanten en eventueel nieuwe opdrachtgevers met bouwprojecten kan bureau Kent de stikstofberekening met Aerius verzorgen.

Met name voor relatief kleinschalige bouwprojecten kan bureau Kent de stikstof berekening met de Aerius calculator maken. Daarmee is de stikstof depositie op Natura 2000 gebieden te berekenen. Wanneer die onder de grenswaarde blijft (afgerond 0,00 mol per hectare per jaar) is het project verder niet vergunningplichtig.

Stikstof komt van nature voor in de atmosfeer als N2 en dat is geen probleem. Maar stikstof in andere vormen leidt tot overbemesting in natuurgebieden. Zoals ammoniak (NH4) dat vrijkomt bij veehouderij, en stikstoxoxiden (NOx) die vrijkomen bij de verbranding van gas, benzine, diesel en andere brandstoffen – zoals bij het verwarmen van gebouwen, transport van en naar gebouwen en het aandrijven van bouwmachines om die gebouwen te realiseren. Het is duidelijk dat die laatste onderwerpen de reden dat een stikstof berekening met Aerius nodig kan zijn bij nieuwe bouwprojecten.

Bureau Kent legt zich toe als adviesbureau voor relatief kleinschalige bouwprojecten. Voor de eigen opdrachtgevers kunnen dan ook Aerius berekeningen op korte termijn worden gemaakt. Andere bouwopdrachtgevers worden op basis van de omvang van het bouwproject in aanmerking genomen. Bureau Kent maakt geen Aerius berekeningen voor opdrachtgevers in de industrie of agrarische sector.