Biomassaketels en bio-wkk mogelijk in EPG

Bureau Kent werkt al enige tijd aan een methode om de toepassing van een microwarmtekrachttoestel, dat biomassapellets als brandstof benut, door te rekenen in de EPC. Inmiddels is de berekeningsmethode (geheel binnen de NEN 7120) voor gebruik van dit toestel in utiliteitsgebouwen bijna gereed.biowkk

Dat bureau Kent hiermee een oplossing voor een relevant probleem levert, blijkt ook uit de warmtevisie, die het ministerie van EZ afgelopen maand uitbracht. Want die stelt dat de waardering van biomassa in de bouwregelgeving nog een knelpunt is. Als oplossingsrichting wordt gedacht aan het aanpassen van de EPG (EnergiePrestatie van Gebouwen, de NEN 7120 om de EPC te berekenen) en de EMG (Energie Maatregelen op Gebiedsniveau, om het rendement van projecten met warmtelevering te berekenen). Dus het lijkt er op dat, op termijn, de positie van biomassaverwarming en biomassawarmtekracht beter in de regelgeving verankerd zal worden. Tot die tijd kan bureau Kent voor specifieke toepassingen met biomassatoestellen de EPC bepalen.