Meer energieverbruik door BENG

Onder de komende BENG-eisen gaan gebouwen meer energie verbruiken dan nu, onder de EPC-eis. Beeld: bureau Nieman/bouwwereld Die verwachting leefde al heel breed onder deskundigen, sinds de overheid de definitieve BENG-eisen bekend had gemaakt. Maar er was nog geen definitieve bevestiging omdat er geen rekensoftware was. Bureau Nieman rekende recent een aantal woningprojecten door met de betaversie van uniec NTA8800 software. Daaruit bleek overduidelijk dat woningen die aan alle vier de BENG eisen voldoen, méér energie verbruiken dan woningen die zijn gebouwd binnen de EPC=0,4 eis.

Een galerijflat met 41 appartementen die ruim voldoet aan alle BENG eisen krijgt een EPC van 0,54. En een woongebouw met centrale ontsluiting voor 32 appartementen komt op een EPC van 0,55. Met andere woorden: in 2021 bouwen we gebouwen die niet aan de huidige energie-eis voldoen. In 2021 bouwen we gebouwen die nu niet eens gebouwd mógen worden!

Voor alle deskundigen die hun beroep uitoefenen met als doelstelling om daadwerkelijk bij te dragen aan een gezondere wereld met minder verbruik van fossiele brandstoffen en minder CO2 uitstoot zijn deze BENG regels helaas een pijnlijke stap terug. Bureau Nieman sluit het artikel diplomatiek af: ‘De BENG eisen moeten niet als maximale energetische prestatie worden gezien, maar als absoluut minimale grens vanuit de bouwregelgeving.’