Energieneutrale zwembaden in voorbereiding

In Nederland zijn op dit moment diverse zwembadprojecten in voorbereiding. Cobouw besteedt er aandacht aan met een overzicht van vijf plannen in Dronten, Vriezenveen, Emmen, Bilthoven en Kerkrade. Opvallend, maar zeker niet onverwacht, is de grote aandacht die er is voor de energie-efficiency. Zonnepanelen, LED-verlichting, bewegingssensoren, hergebruik van water bij …

Tips voor energieneutrale zwembaden

Adviseurs van Sportfondsen Nederland presenteerden recent hun visie op energieneutrale zwembaden. Ze zien dat veel provincies en gemeenten een klimaatdoelstelling nastreven. Per 2019 komt daar bij dat nieuwe overheidsgebouwen (waaronder sporthallen, zwembaden en dergelijke gebouwd door overheden) energieneutraal móeten zijn. Wat zijn de opties en maatregelen en welke zijn specifiek …

Nieuwbouw aargasvrij

Per 1 juli aanstaande vervalt de aansluitplicht voor aardgas voor nieuwbouwwoningen. Dit voornemen van de minister van EZ (de inwerkingtreding moet nog …

Creatief naar energieneutraal

Vanaf volgend jaar moeten sportaccomodaties en multifunctionele gebouwen die in opdracht van overheden worden gerealiseerd, energieneutraal zijn. Ontwerpers van bouwplannen waarvoor na …

Energieneutrale Sportarchitectuur

Steeds meer sportaccommodaties worden onder architectuur ontworpen. Architectuur.nl besteedt er deze week aandacht aan: ‘’de houten keten langs de Nederlandse sportvelden maken …

Sportaccomodaties energieneutraal

Alle gemeentelijke sportaccomodaties die dit jaar op de schetstafel komen, zullen energieneutraal ontworpen moeten worden. Per 1 januari 2019 moeten overheidsgebouwen waarvoor …

BENG ook voor sportgebouwen

Alle nieuwe overheidsgebouwen moeten vanaf 2019 bijna energieneutraal zijn. Wat telt, is de datum waarop de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Na 1 januari …