BENG gecertificeerd

Met ingang van 1 januari 2021 worden de eisen voor bijna energieneutraal bouwen (BENG) van kracht.

Inmiddels werkt bureau Kent met de geattesteerde versie van rekensoftware Uniec3. Rekenresultaten blijven geldig, zelfs wanneer wijzigingen in de rekenmethode tot andere uitkomsten zouden leiden, 1 juli 2021. Deze overgangsperiode is door de overheid ingesteld zodat bouwpartijen goed kunnen toewerken naar de nieuwe eisen.  Het proces van diplomeren (ISSO 75 en 82) en certificeren (BRL9500) zal na de zomer doorlopen worden. De detailadviseur wordt geexamineerd op zijn vakkennis, verspreid over vijf gebieden: module 1 parate kennis, module 2 schematiseren gebouw, module 3 opnemen gebouw, module 4d softwaretoets detailopname en module 5 toepassen detailopname.

Voor wat betreft het certificeringsproces, maakte BZK op 15 juli bekend dat tot 1 januari 2022 bedrijven die certificering hebben aangevraagd, èn waarvan de berekening gedaan wordt door een adviseur met een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in paragraaf 4.1 van BRL 9500-W of BRL 9500-U, gelijk worden gesteld aan een gecertificeerd bedrijf.

Bureau Kent adviseert, zodra de BENG-eisen ingaan, als gediplomeerd vakbekwaam detailadviseur volgens de ISSO 75.1 voor utiliteitsgebouwen en de ISSO 82.1 voor woningen en woongebouwen. Bureau Kent werkt dan gecertificeerd onder de BRL 9500.

Voor u als bouwopdrachtgever of architect verandert er dan het een en ander: Wanneer u een aanvraag omgevingsvergunning doet, moet er meteen een BENG berekening volgens de NTA8800 worden afgemeld op de overheidssite EP-online. Dit kan een gecertificeerd en vakbekwaam detailadviseur (zoals bureau Kent) voor u uitvoeren. Wanneer u een gebouw oplevert, moet een gecertificeerd en vakbekwaam detailadviseur opnieuw de energieprestatie bepalen. Wanneer een BENG berekening volgens de NTA8800 gemaakt wordt in verband met een renovatie in het kader van de EPV (energie prestatie vergoeding) regeling, een renovatie naar BENG niveau of een renovatie waarbij eisen aan de energieprestatie gesteld worden: dat moet door een gecertificeerd en vakbekwaam detailadviseur gebeuren.

Als organisatie zal bureau Kent gecertificeerd werken volgens de Beoordelingsrichtlijn BRL 9500 met als deelgebieden BRL9500-W basis, BRL9500-W detail, BRL9500-U basis en BRL9500-U detail. Als EP-U/D adviseur is bureau Kent dan bevoegd voor: opnemen en afmelden bestaande woningen en utiliteitsgebouwen, omgevingsvergunningen woningen en utiliteitsgebouwen en opnemen en afmelden van nieuwbouw woning en utiliteitsgebouwen t.b.v. het definitieve energielabel.