Energie besparingsopties voor sportaccomodaties

Omdat volgend jaar alle sporthallen, zwembaden, gymzalen en andere sportaccomodaties die overheden realiseren bijna energieneutraal moeten zijn, is een studie naar energiebesparende voorzieningen, die het Mulier Instituut in 2017 deed, erg interessant. Het onderzoek richtte zich op accomodaties in eigendom van sportverenigingen zelf. De eis per 2019 zal in eerste instantie gaan gelden voor sportgebouwen die in opdracht van overheden worden gerealiseerd. Sportgebouwen van niet-overheidsopdrachtgevers moeten vanaf een jaar later aan de BENG eisen gaan voldoen.

Maar liefst 516 sportverenigingen deden mee aan het onderzoek. De meest toegepaste maatregelen zijn de HR-ketel, isolatieglas, en isolatie van vloeren, gevels en daken. Bewegingssensoren en LED-verlichting worden bij 20% tot 40% van de sportgebouwen toegepast.
Zonnepanelen zijn op bijna 20% van de accomodaties aanwezig. Met minder dan 10% nog niet zo vaak benut, zijn warmtepompen en zonneboilers. Er worden dus al veel besparende maatregelen toegepast, maar voor energieneutraliteit zal meer nodig zijn.

Interessante maatregelen die misschien meer aandacht verdienen, hebben te maken met het specifieke karakter van sportcentra. Bijvoorbeeld in een zwembad is een zeer grote vraag naar midden-temperatuurwarmte. Daar kan met een slim ontworpen toepassing van warmtepompen en of zonneboilers zeker een forse energiebesparing gerealiseerd worden. Ook aangepaste vormen van douche-water en suppletiewater warmteterugwinning kunnen zeker interessant zijn.
Ook het hoge verlichtingsniveau in sporthallen biedt kansen voor besparing. Die liggen vooral op het terrein van efficiente armaturen en lichtbronnen en daarnaast op dat van de slimme regelingen.

Ontwerpers en architecten die dit jaar werken aan een sportaccomodatie met een vergunningaanvraag gepland voor begin 2019 kunnen gebruik maken van het aanbod van bureau Kent. In de schetsfase wordt er vrijblijvend meegekeken en meegedacht over de duurzaamheidsstrategie bij het ontwerp.