EPC service

Bureau Kent is volledig gespecialiseerd in de rekensystematieken voor energiezuinig bouwen. Adviezen gaan dan ook veel verder dan de standaard EPC berekening. Zo kan bureau Kent u aanvullend van dienst zijn met toekomstverkenningen, infobladen, scherp rekenen, gratis VO-advies, second-opinions en labelservice.

toekomstverkenningen

In de komende jaren zal de EPC plaatsmaken voor eisen aan energieneutraal bouwen (Beng). Bureau Kent kan u tot in detail informeren over de details van deze rekenmethodiek, en belangrijker nog, over de gevolgen die dat voor u heeft. Architecten zullen er in hun ontwerpen, veel meer dan nu, rekening mee moeten houden. Bouwbedrijven zullen merken dat sommige bouwmethoden gemakkelijk Beng-proof te krijgen zijn, maar andere bijna niet. En bouwtoeleveranciers gaan ervaren dat sommige producten, toestellen of technieken nog onmisbaarder worden dan ze nu al zijn, terwijl voor andere geen plaats meer is binnen de komende eisen.

infobladen

De infobladen van bureau Kent helpen u als opdrachtgever of architect op weg met informatie over de huidige EPC-eis (inclusief lijst aanbevolen maatregelen en keuzelijst aanvullende maatregelen) en de toekomstige BENG eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. Laat deze direct naar uw emailadres verzenden:

Uw email (verplicht)

scherp rekenen

Bureau Kent zorgt er met scherp rekenen voor dat uw plan tegen acceptabele meerkosten aan de ambitieuze EPC’s voldoet. En bureau Kent behoedt u voor technische valkuilen. Want een lage EPC is helaas geen garantie voor een goed comfort en zélfs niet voor een laag energieverbruik. Daarbij maakt bureau Kent gebruik van de nieuwste evaluaties die laten zien welke maatregelen wél en welke niet werken in de praktijk. Met de adviezen van bureau Kent weet u waar u aan toe bent.

gratis VO advies

Bent u in de ontwerpfase van een woningproject? Bureau Kent komt graag bij u langs om, met de tekeningen erbij, een VO-advies te geven. Door dan al rekening te houden met de EPC, voorkomt u problemen of dure maatregelen tijdens de besteksfase. EPC-gerelateerde onderwerpen in de VO-fase zijn: indeling plattegronden, invulling gevel, bouwwijzen en voorselectie installatietechniek. Het advies is gratis en vrijblijvend.

second opinion

Wanneer u een EPC berekening heeft laten maken, maar het resultaat valt erg tegen, kunt u bij bureau Kent een second opinion aanvragen. Met de sinds 2015 aangescherpte eisen moeten er veel energiebesparende maatregelen genomen worden om aan de EPC-eis te voldoen. Maar soms worden er maatregelen over het hoofd gezien of wordt de berekening niet doordacht genoeg opgezet. De EPC van uw project wordt dan niet optimaal berekend en dat is zonde, want dan zullen er meer energiebesparende maatregelen genomen worden dan nodig zou zijn met een adequate EPC-berekening waarin alle besparingen ten volle doorgerekend zijn.

U kunt vrijblijvend een aanvraag voor een second opinion doen. Dan mailt u in ieder geval de al gemaakte EPC berekening (volgens NEN 7120) samen met de gevels en plattegronden (dat mogen pdf’s zijn).  Het mailadres vindt u op de contactpagina. Bureau Kent maakt dan een inschatting of de aangeleverde EPC berekening te verbeteren is, en wat die verbetering zou kunnen opleveren in termen van EPC-verlaging of te vervallen of vereenvoudigen maatregelen. Wanneer u de second opinion wilt laten uitvoeren, maakt bureau Kent daar vooraf een offerte voor.

labelservice

Heeft bureau Kent de EPC van uw project berekend, toen de bouwvergunning werd aangevraagd? En heeft u, nu uw pand al is opgeleverd, een energielabel nodig? Bureau Kent helpt woningeigenaren door de antwoorden op de tien vragen, die ze online moeten invullen, door te geven. Bij het labelen van utiliteitsgebouwen kan bureau Kent helpen door de oorspronkelijke EPC berekening beschikbaar te stellen.