Kent lang

Bureau Kent is gespecialiseerd in de Energie Prestatie Norm (de NEN 7120) voor nieuwbouw. Bureau Kent maakt bouwfysische berekeningen zoals EPN/EPC, milieuprestatie, stikstofuitstoot (aerius), daglichttoetreding en ventilatie.

Met ingang van 2021 gaan de regels voor bijna energieneutraal bouwen (BENG) gelden en biedt bureau Kent gecertificeerde BENG berekeningen aan volgens de BRL9500.

Bureau Kent werkt onder andere voor architecten, projectontwikkelaars, fabrikanten van bouwproducten en facilitaire bedrijven.

Bureau Kent wordt geleid door Rik Vollebregt, natuurkundig ingenieur, met ervaring in de energietechniek & gebouwde omgeving sinds 1990.


activiteiten

Bureau Kent verzorgt EPC- en andere Bouwbesluitberekeningen voor klanten als architecten en bouwbedrijven. Vaak ligt de nadruk op de energieprestatie, waarbij het doel is om een gunstige EPC goed te onderbouwen.

Bureau Kent blogt regelmatig over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van EPC, energieneutraal bouwen en praktijkevaluaties van energiezuinig bouwen.

Bureau Kent volgt, rapporteert en adviseert over de komende eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (Beng) en de gevolgen ervan voor verschillende partijen in de bouw.

Bureau Kent benut de kennis en resultaten van praktijkevaluaties, om te komen tot werkelijk energiezuinige gebouwen.

Bureau Kent verzorgde onderwijs in het vak EPN aan de Hogeschool voor installatietechniek te Den Bosch en het vak installaties aan de faculteit bouwkunde van de TU te Delft.

Bureau Kent trainde medewerkers van toeleverende bedrijven over de impact van hun producten en technieken en de wijze waarop deze in de EPC optimaal berekend kunnen worden.

Bureau Kent stimuleerde de realisatie van Uniec, het universele berekeningsprogramma vaan de NEN7120.

Bureau Kent coordineerde en begeleidde als deskundige een initiatief tot verbetering van de EPC-methodiek door brancheorganisaties VMRG, GBO, VKG VAS, Natuvent en Nevezo.

Bureau Kent publiceerde over de EPN in: EPGnetwerk, Cobouw, Bouwwereld, Verwarming Ventilatie +, Glas in Beeld, Puur Bouwen, Stromen en Bouwfysica.

Bureau Kent was de kennispartner van EPGnetwerk, het platform over CO2-reductie in de gebouwde omgeving.

Bureau Kent was actief als lid van de themawerkgroep EPC van de intergemeentelijke werkgroep bouwfysica (IWB).

Partners

Bureau Kent werkt regelmatig samen met partners die ieder hun eigen specialisme hebben:

Buro Walet: o.a. bouwkundig tekenwerk, aanvragen bouwvergunningen

buro walet bouwaanvraag

Bouwfysisch adviesbureau Zorn: o.a. akoestiek en oplossen vochtproblemen

zorn akoestiek vocht

Bouwbureau Lien: o.a. bouwkundig tekenwerk, berekeningen milieuprestatie

lien milieuprestatie mpg

Kees Booij: o.a. bouwkundige ontwerpen en bepalen energielabels.

booij energielabel

Marco Bruijnes: architecten nieuwbouw, verbouw, renovatie, circulair.

Mobius Consult: o.a. Integrale bouwfysica grote projecten

mobius consult bouwfysica

PEET: o.a. installatieadvies