Korting erfpacht Amsterdam met EPC

De gemeente Amsterdam geeft een korting op de overstap naar eeuwigdurende erfpacht aan duurzame woningen. De woning moet dan energiezuinig zijn met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4 of lager. Voor elk tiende punt dat de EPC-norm lager is dan 0,4 krijgen woningeigenaren 20 euro per vierkante meter korting op de erfpachtgrondwaarde. Bijvoorbeeld, wanneer een woning een EPC heeft van 0,30 en 100 vierkante meter gebruiksoppervlak heeft, is de korting tweeduizend euro (20 euro * 100 vierkante meter). De korting geldt overigens pas wanneer de EPC minimaal een tiende punt lager is dan 0,40. Dus de EPC moet 0,30 of lager zijn. Let op: wanneer er voor de EPC-verlagende maatregelen subsidie is verleend, dan geldt de korting niet, aldus de gemeente Amsterdam.

Bureau Kent kan die EPC-berekening maken waarmee aangetoond wordt dat uw woning duurzaam en energiezuinig is. Voordat de berekening gemaakt wordt, schatten we in of een EPC-waarde van 0,30 realistisch is. Voor goed geisoleerde en gasloze woningen met zonnepanelen is dat vaak wel het geval, bijvoorbeeld.  Die inschatting is gratis. Alleen wanneer er reëel uitzicht is op een gunstige EPC-waarde, gaan we aan het werk.

Mail uw gegevens, en wij nemen contact met u op om te kijken of een EPC van lager dan 0,4 haalbaar is voor uw woning:

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Alle Amsterdamse erfpachters kunnen daarnaast tot 1 januari 2020 van een andere korting profiteren: tien procent extra korting op de overstap naar eeuwigdurende erfpacht, aldus de gemeente Amsterdam.