944 bladzijden BENG

De NTA 8800, waarmee we vanaf 2020 de energieprestatie van gebouwen berekenen, is uit! Naar deze Nederlandse Technische Afspraak wordt al lange tijd reikhalzend uitgezien. De NTA gaat de huidige NEN 7120, waarmee we nu nog de EPC berekenen, vervangen. Tot nu toe was het voor adviseurs lastig om een duidelijk en betrouwbaar beeld te krijgen van de consequenties van toekomstige BENG-eisen, omdat de rekenmethode er nog niet was. Nu is die er dus wel – al is het op papier.

De nieuwe energienorm werkt ‘inklapbaar’. Omdat met twintig procent van de norm al tachtig procent van de dagelijkse gevallen bepaald kan worden, is dat handig. Het zal voorkomen dat delen van de bepaling niet van toepassing zijn of door een eenvoudiger methode kunnen worden vervangen. Voor oudere gebouwen moet soms wel op een eenvoudige methode teruggevallen worden omdat niet alle informatie beschikbaar is. De norm geeft dat soort situaties aan en op deze wijze wordt de methode ‘ingeklapt’.

In de NTA gaat met praktijkcorrecties gewerkt worden. In maart van dit jaar lichtte normmaker Harm Valk dit al toe. Er komen correctiefactoren van 1,0 (voor toestellen die in de praktijk even goed presteren als in het laboratorium), 0,95 en 0,90. Daarmee wordt meegerekend dat het rendement van toestellen in de praktijk terug kan lopen.

De NTA zal iets anders omgaan met forfaitaire waarden dan we gewend waren. Tot nu toe gelden forfaitaire waarden als ‘veilige’ waarden voor bijvoorbeeld het rendement, die altijd wel gehaald zullen worden. Dat verandert: de forfaitaire waarden zullen representatieve waarden zijn, die een gemiddelde geven van wat gebruikelijk is. Normmaker Valk lichtte eerder al toe dat dit gebeurt om te voorkomen dat er ineens veel nieuwe kwaliteitsverklaringen opgesteld moeten worden. Met deze ‘gemiddelde’ forfaitaire waarden wordt de noodzaak om specifieke waarden te gebruiken minder groot.

In de komende tijd duiken we dieper in de komende norm en daar komen we uiteraard nog op terug in deze blog.