Aangescherpte energie- en milieueisen per 2021

Er was uitstel na uitstel, maar het ziet er naar uit dat op 1 januari 2021 verschillende lang verwachte bouwregels van kracht worden. Op die datum wordt de EPC vervangen door BENG. En dat betekent, onder andere, een minimum percentage duurzame energie dat op de eigen kavel opgewekt moet worden. Tegelijkertijd wordt de eis aan de milieuprestatie aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Zo presenteerde een beleidsmedewerker van BZK op het jaarcongres van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Die twee eisen – aan energie en milieu – kunnen elkaar in de weg zitten. Het bekendste voorbeeld is PV. Zonnepanelen wekken duurzame stroom op, goed voor BENG. Maar diezelfde panelen zitten vol zeldzame metalen en dat scoort slecht qua milieu. Dus dat kan nog een puzzel worden. Helemaal wanneer gemeenten gebruik gaan maken van hun ruimere mogelijkheden om strengere eisen te gaan stellen. Want: er komen maatwerkregels over BENG en MPG. Gemeenten mogen dan in het omgevingsplan hogere (geen lagere!) eisen stellen aan de energie- en milieuprestatie dan de eisen die in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ staan. Met de maatwerkregel kunnen gemeenten bijvoorbeeld het duurzaam gebruik van daken, als groen dak of zonnedak, verplichten.
Dat zijn nog lang niet alle wijzigingen op het terrein van energie en milieu. Er verandert per 2021 veel meer; denk alleen maar aan de wet kwaliteitsborging die dan van kracht wordt. Andere wijzigingen liggen op de terreinen van bouw- en sloopveiligheid, brandveilig gebruik melden, energielabel C voor kantoren, aanbrengen van PUR-schuim, geluidseisen voor WKO-installaties en een laadpaalplicht.