Advies erfpachters Amsterdam

update 9-9-2019. bureau Kent biedt deze service om redenen van tijdgebrek niet meer aan. Lopende opdrachten worden nog afgerond.

Oude bericht: Erfpachters die een EPC lager dan 0,30 kunnen aantonen, komen voor een korting in aanmerking. Bureau Kent kan u helpen om de EPC aan te tonen, maar de eerste stap is een inschatting maken of uw woning die lage waarde zou kunnen halen. Die inschatting kunt u zelf maken.
Wanneer uw woning meer dan vijf jaar oud is, en er zijn geen bijzondere energiebesparende maatregelen getroffen, dan komt uw woning niet voor korting in aanmerking.
Wanneer u in een nieuwe woning woont, en er zijn extra energiebesparende maatregelen getroffen, dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor die korting. Zelfs wanneer u in een oude woning woont, maar u hebt vloer, gevel en dak extra laten isoleren, HR++ beglazing geplaatst en voldoende zonnepanelen toegepast, kunt u voor de korting in aanmerking komen. Ook met maatregelen als een zonneboiler, een pelletketel of een warmtepomp kan de EPC voldoende verlaagd zijn.
Stel, u vermoedt dat uw woning voor korting in aanmerking komt. De volgende stap is dat u alle bouwgegevens opvraagt bij het bouwarchief. Zie deze link: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B8675D9C7-A196-426A-A25B-0F89347CC13D%7D#case_%7B03A83D95-95A7-4151-99AB-530FD8163303%7D
of google ‘bouwvergunning archief amsterdam’. Wanneer uw woning na 1995 is gebouwd, hoort u daar de EPC-berekening aan te treffen. Op basis daarvan kan bureau Kent snel voor u inschatten of uw woning in de huidige staat voor de korting in aanmerking komt. Is uw woning ouder, dan kan bureau Kent u misschien doorverwijzen. Veel succes!