Aerius berekening nu met korting

Bureau Kent geeft een korting van 20% op alle berekeningen tot en met 25 april. Aerius is de rekentool van de overheid waarmee de stikstofdepositie in natura 2000 gebieden wordt berekend. In die berekening wordt de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase – we hebben het in dit bericht over de bouw van nieuwe gebouwen – en de stikstofuitstoot tijdens de gebruiksfase meegenomen. Tijdens de bouwfase zijn dat vooral de bouwmachines, het woon-werkverkeer naar de bouwplaats, en het transport van bouwmaterialen naar de bouwplaats. Tijdens de gebruiksfase zijn het energieverbruik (aardgas of andere brandstof die stikstofemissie veroorzaakt) van het gebouw en het te verwachten heen-en-weer verkeer naar het nieuwe gebouw van belang. Burea Kent maakt de berekening op basis van zoveel mogelijk informatie die al vast ligt en voor gegevens die nog niet bekend zijn, werken we met algemene kentallen.
Vraag uw offerte aan via de knop linksboven in de brede balk, of het bovenste menu-item op uw smartphone.