Aerius berekening om beperkte stikstof uitstoot aan te tonen

In Nederland kampen we met een teveel aan stikstof. Dat verandert (verstoort) de natuur. Om die reden moeten nieuwe bouwprojecten laten zien dat er maar weinig stikstof vrij zal komen. Bijvoorbeeld met elektrisch vervoer of elektrisch verwarmen. Om een bouwvergunning te krijgen is vaak een Aerius berekening nodig en bureau Kent kan die maken.

Informeer hier naar de mogelijkheid om een Aerius berekening te laten maken:

    De overheid zegt er dit over: ”Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.”