Aerius berekening

Bureau Kent biedt de berekening van de stikstofuitstoot van bouwplannen met Aerius aan.

Vraag hier een vrijblijvende offerte op.

In Nederland kampen we met een teveel aan stikstof. Dat verandert (verstoort) de natuur. Om die reden moeten nieuwe bouwprojecten laten zien dat er maar weinig stikstof vrij zal komen. Bijvoorbeeld met elektrisch vervoer of elektrisch verwarmen. Om een bouwvergunning te krijgen, is een Aerius berekening nodig en bureau Kent kan die maken.

Voor klanten en eventueel nieuwe opdrachtgevers met bouwprojecten kan bureau Kent de stikstofberekening met Aerius verzorgen.

Met name voor relatief kleinschalige bouwprojecten kan bureau Kent de stikstof berekening met de Aerius calculator maken. Daarmee is de stikstof depositie op Natura 2000 gebieden te berekenen. Wanneer die onder de grenswaarde blijft (afgerond 0,00 mol per hectare per jaar) is het project verder niet vergunningplichtig.