Afwijkende BENG eisen

Op 15 juli werd duidelijker dat woongebouwen mogen afwijken van de BENG3 eis wanneer dat echt niet anders kan. Is dat de enige situatie waarin van de BENG eis afgeweken kan worden? Nee hoor. Een overzicht:

Voor houtskeletbouwwoningen geldt een afwijkende BENG1 eis. Daar zijn geen voorwaarden aan gesteld, de soepeler eis geldt automatisch voor iedere houtskeletbouwwoning.

Voor woningen en woongebouwen met een afwijkende  gebouwvorm geldt een minder strenge BENG1 eis. Dat is vastgelegd in een formule: de BENG1 eis hangt af van de verhouding schiloppervlak/gebruiksoppervlak. Naarmate die verhouding ongunstiger is (wanneer er dus niet compact gebouwd wordt), versoepelt de BENG1-eis.

Voor woongebouwen gelden minder strikte BENG1, BENG2 en BENG3-eisen dan voor grondgebonden woningen.

Voor woongebouwen waar niet aan de BENG3-eis voldaan kan worden, bestaat de mogelijkheid om een afwijkende, soepeler, eis te hanteren.

Alle woningen en woongebouwen waar actieve koeling wordt toegepast, hoeven niet te voldoen aan de BENG4-eis die betrekking heeft op de maximale  temperatuuroverschrijding (TOjuli).