Ander energielabel per 1 juli 2020

Met ingang van 1 juli 2020 verandert de manier waarop we energielabels bepalen. Vanaf dan wordt daar de NTA8800 voor gebruikt, dat is de BENG-norm. En dat heeft wel wat gevolgen. Voor de nieuwbouw bijvoorbeeld, wordt het dan verplicht om bij oplevering het energielabel te bepalen op basis van een opname en inspectie ter plekke. Dat betekent onder andere, waarschijnlijk, dat het energielabel duurder wordt. Nu kan een label nog op afstand worden goedgekeurd door een deskundige, op basis van door de woningeigenaar aangeleverde informatie. Die optie (het vereenvoudigd energielabel of VEL) verdwijnt dus.
Opdrachtgevers zullen dus met die kosten rekening moeten houden. Voor adviseurs is het raadzaam om een goed dossier bij te houden van alle gebouwen waar ze aan werken. Want de EPC bij oplevering moet niet alleen aangetoond worden op basis van de inspectie, ook het gehele gebouwdossier hoort er aan ten grondslag te liggen.
De verplichting om al bij de aanvraag omgevingsvergunning een energieberekening te maken, die blijft. Straks wordt er dus twee keer gerekend: eerst bij de vergunningaanvraag en daarna nog een keer bij oplevering. Op zich logisch, want hiermee wordt het energielabel beter op de realiteit afgestemd.
Voor de fijnproevers: bij een appartementengebouw moet bij de vergunningaanvraag het gebouw als geheel aan de energie-eis (BENG) voldoen. Bij oplevering moet per appartement het label bepaald worden. Daarom is het raadzaam om al meteen de berekening van het woongebouw op te zetten per wooneenheid. Ook interessant: de check op TOjuli moet bij de vergunningaanvraag al per wooneenheid gebeuren.