Behoefte aan betrouwbare kwaliteitsverklaringen groeit door BENG

Door de regels rond energieneutraal bouwen, zal de behoefte groeien aan inzicht in de betrouwbaarheid van kwaliteitsverklaringen. Dat is de verwachting die Kees Arkestein, secretaris van de CGE, uitsprak tijdens het jaarcongres van de VBWTN op 11 oktober. Om aan de (strenge) eisen te kunnen voldoen, zullen er nieuwe technieken en innovaties verschijnen. En die technieken zullen complexer zijn.

Hoe energiezuinig zijn al die nieuwe technieken? Dat is in principe de vraag die het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen (BCRG) beantwoordt. Daarvoor wordt het College Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE) ingeschakeld. En zelfs met zeven eigen onafhankelijke experts moet er wel eens een externe onafhankelijke deskundige ingehuurd worden om een gelijkwaardigheid te beoordelen. Zo wordt het kaf van het koren gescheiden; goedgekeurde kwaliteitsverklaringen worden in de databank op de website van BCRG gepubliceerd.

Een kwaliteitsverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring komt in beeld wanneer een fabrikant meent dat een product beter presteert dan de forfaitaire waarde in de norm. De forfaitaire getallen in de huidige rekenmethode NEN 7120 zijn veilige waarden. Arkestein ziet wel een verandering aankomen met de NTA8800. Daar zijn de forfaitaire waarden gemiddelde waarden (in plaats van veilige waarden). Dat zal consequenties hebben voor het aantal categorieen verklaringen. In 2019 worden de betreffende verklaringen herzien, aldus Arkestein. De software die straks in het kader van de nta 8800 gemaakt wordt, krijgt een directe koppeling met de gelijkwaardigheidsdatabank van BCRG.