Beng advies

Met het beschikbaar komen van de beta versies van BENG-software, kan bureau Kent per nu gericht adviseren over de beste manier waarop uw project aan de BENG-eisen per 2021 gaat voldoen. En met ‘de beste manier’ bedoelen we natuurlijk die oplossing die het best tegemoet komt aan de randvoorwaarden die u stelt. Bij de een is dat betaalbaarheid. Een ander wil alleen bewezen technieken, een derde heeft geen ruimte voor zonnepanelen en weer een ander kan de nadruk op het comfort voor de gebruiker leggen. Waar ligt bij u de nadruk?

Bureau Kent heeft de ontwikkelingen van de norm op de voet gevolgd en is inhoudelijk volkomen op de hoogte. In plaats van de ene eis, die we nu hebben met EPC, komen er straks vier eisen. Drie BENG-eisen en een eis aan het zomerse binnenklimaat (TOjuli). Ligt er binnen die vier eisen nog ontwerpvrijheid? Bureau Kent denkt van wel en weet die vrijheid ook aan te wijzen, ook in uw project.