BENG congres bevestigt verwachtingen over NTA8800

Het BENG congres van 20 november bevestigde de meeste verwachtingen die trouwe lezers van dit blog over de NTA8800 konden hebben. Dat de primaire energiefactor omhoog gaat van 39% naar 69% (opwekrendement NL elektriciteitsmix) leverde veel geroezemoes op, maar was dus al langer bekend. Veel aandacht ook voor ventilatie: dit zit techniekneutraal in BENG, zomernachtventilatie wordt in meer detail berekend, en de ventilatiestromen worden nu in samenhang en afhankelijk van de winddruk (iteratief) berekend. De positie van biomassa wordt wat duidelijker. En naast de bepalingsmethoden voor BENG1, 2 en 3 is er ook een berekening van TOjuli; oftewel BENG4. Daarmee is de NTA een uitgebalanceerd en samenhangend geheel geworden, goed bruikbaar voor adviseurs om de energieprestatie van gebouwen te berekenen.