BENG-eisen al vanaf 1-1-2020

Per 1 januari 2020 gaan voor alle nieuwe gebouwen de BENG-eisen gelden. Dat schrijft minister Ollongren in haar brief van 7 december aan de Tweede Kamer. De ingangsdatum is een jaar eerder dan in de lijn van de verwachting lag.
Overheidsgebouwen worden niet specifiek genoemd in de brief van de minister. Tot nu toe is daarvan steeds gezegd dat die al twee jaar eerder aan BENG moeten voldoen. Dat zou betekenen: per 1 januari 2018; maar dat lijkt niet te gebeuren. Op de site van het Lente-akkoord wordt verwacht dat nieuwe overheidsgebouwen per 1 januari 2019 aan BENG moeten voldoen. Bouwpartijen die in het komende jaar betrokken zijn bij nieuw te realiseren overheidsgebouwen zullen de BENG eisen dus terdege al mee moeten nemen in het ontwerp.
Pikant daarbij is dat de BENG-eisen nog niet vast lijken te liggen. De minister wacht daarvoor de resultaten van een kostenoptimalisatiestudie af. Ook de bepalingsmethode voor BENG staat nog in de steigers. Op dit moment worden gegevens uit de EPC berekening gebruikt om de BENG-indicatoren vast te leggen. Maar op termijn komt er een nieuwe norm, de NTA 8800, die aangeeft hoe de BENG-indicatoren bepaald worden.
Al met al is er veel in beweging. Partijen die een gebouw gaan ontwerpen, willen graag weten aan welke eisen het ontwerp moet voldoen. Bureau Kent is alle bouwpartijen van dienst die voorbereid willen zijn op BENG en die daar in hun ontwerp op een zinnige manier rekening mee willen houden. Zo heeft bureau Kent een duidelijke verwachting voor de resultaten van de kostenoptimalisatiestudie: een BENG-indicator kan wat scherper, maar een andere BENG-indicator wordt wellicht wat afgezwakt. Dan komen we met minder bouwkosten op eenzelfde mate van energiezuinigheid uit.