Beng geen probleem voor utiliteitsgebouwen

De BENG-eisen die per 1 januari 2021 voor utiliteitsgebouwen gelden, zullen niet tot problemen leiden. Dat is de conclusie na het doornemen van de studie ‘’Een kijkje in de BENG utiliteitskeuken van 2020’’ die DGMR recent uitbracht.
Isoleren volgens het huidige Bouwbesluit is voor alle berekende kantoren, scholen en bijeenkomstgebouwen voldoende om aan de eerste BENG-eis te voldoen. Qua installatie kan een een bodemwarmtepomp, een buitenluchtwarmtepomp of een biomassaketel worden toegepast. In verband met het minimale aandeel duurzame energie zijn er vaak wel PV panelen nodig. Het totale paneeloppervlak zal een paar procent, tot maximaal tien procent, van het gebruiksoppervlak van het gebouw moeten zijn.
De opstellers van het rapport kwamen met de referentiegebouwen in hun studie geen problemen tegen. Alleen voor niet-compacte gebouwen, met veel glas, veel verdiepingen en een relatief klein dakoppervlak verwachten ze dat het lastig kan worden. Dan kan soms triple beglazing nodig zijn en/of PV-panelen aan de gevel.
Bij de rekenvariant met de buitenluchtwarmtepomp is er van uitgegaan dat deze in de zomer als koeling (compressiekoelmachine) gebruikt wordt. Bij de variant met de biomassaketel is uitgegaan van een toestel dat aan het activiteitenbesluit voldoet; in de zomer wordt er een compressiekoelmachine gebruikt voor koeling. Bij alle rekenvarianten is uitgegaan van warmwaterproductie in elektroboilers.