BENG hack: check de datum

Vandaag een hack voor iedereen die benieuwd is naar wat BENG gaat brengen. De vraag is: hoe beoordeel je snel de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie die je online vindt? Want er zijn al vele onderzoeken en proefprojecten te vinden, tot en met alle data en uitgangspunten van BENG uitgevoerde projecten. Maar daarbij staat vaak in kleine lettertjes: ‘Deze cijfers zijn niet definitief; de rekenmethodiek voor BENG gaat nog wijzigen’. Inmiddels is er meer bekend en weten we wat de BENG rekenmethodiek wordt. En wat blijkt: die is op een aantal belangrijke punten fors veranderd. Veruit de belangrijkste verandering is het opwekrendement voor elektriciteit, dat dertig procent hoger wordt. Alleen al deze wijziging zorgt er voor dat gegevens die met de oude methode verkregen zijn, weinig meer zeggen. Andere wijzigingen zijn op zich iets beperkter en specifieker, maar bestrijken wel veel onderwerpen, zodat bijna ieder project wel met een of meer van de veranderingen te maken krijgt. Voorbeelden zijn: een ander rendement voor lucht/waterwarmtepompen, onderverdeling in buitenzonweringssystemen, een extra thermische-massacategorie, nieuwe indelingsregels voor thermische zones en een volledig gemoderniseerde ventilatiebalansberekening.

Vandaar de volgende BENG hack: check de adviesdatum. Alle adviezen die zijn uitgebracht vóór 1 oktober 2018, zijn achterhaald. Simpelweg omdat toen de NTA8800 nog niet bekendgemaakt was. Neem alleen informatie en adviezen van na 1 oktober, waarin de NTA8800 is gebruikt, serieus.