Beng! Is een EPC van 0,20 voldoende?

Het gaat nog even duren, maar de EPC zal vervangen worden door eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). In een presentatie, die het Lenteakkoord op 15 oktober online zette, gaf Jacqueline Hooijschuur van RVO meer inzicht in de Beng-eisen en hoe die zich verhouden tot de huidige EPC.

beng EPC grafiekIn een grafiek blijkt dat er een redelijk lineair verband is tussen de EPC en de Beng-eis, die wordt uitgedrukt in kWh per m2. Dat lineaire verband is de schuine lijn die in de grafiek door de blauwe datapunten is getrokken.

Voor woningen eist de Beng dat het primair energieverbruik maximaal 25 kWh per m2 bedraagt. Die Beng-eis is met een rode lijn in de grafiek weergegeven. Interessant is het snijpunt van de rode Beng-eis lijn met de schuine datalijn. Dat snijpunt ligt bij een EPC van ongeveer 0,20.

De snelle conclusie is dat de toekomstige Beng eis voor woningen vergelijkbaar is met een EPC van 0,20. Of is die conclusie te snel? Waarschijnlijk wel, want de individuele datapunten bevinden zich soms ver van de benaderingslijn. In individuele projecten kan de Beng-eis met een EPC van 0,30 behaald worden, maar voor andere projecten moet de EPC naar 0,10.  En er is meer, want er is ook een Beng-eis aan de energiebehoefte. Die is niet in de grafiek getoond, maar in veel gevallen lijkt die eis maatgevend te zijn. Meer daarover in volgende blogs.