BENG kan milieuvriendelijk

De komende BENG eisen voor bijna energieneutraal bouwen kunnen er toe leiden dat meer PV-panelen, meer isolatiemateriaal en uitgebreidere installatietechniek nodig zijn. Is al dat extra materiaalgebruik nog wel milieuvriendelijk? W/E adviseurs zocht het uit en publiceerde er deze maand over.
Sinds januari 2018 geldt er de maximaal toelaatbare waarde van 1,0 voor de milieuprestatie. Deze eis is makkelijk haalbaar en gebouwen voldoen er eigenlijk altijd aan. In 2021, is de verwachting, zal de MPG-eis van 1.0 aangescherpt worden. Maar, om aan de BENG-eisen te blijven voldoen worden zijn dan extra isolatie, grotere installaties of meer zonnepanelen nodig, wat er toe leidt dat de MPG hoger wordt. W/E adviseurs bevestigt dat, wanneer bij het ontwerpen alléén rekening wordt gehouden met de energie-eis, er inderdaad problemen met de MPG-eis kunnen ontstaan. Belangrijker is dat MPG-scores (ruim) onder 1.0 ook onder het nieuwe BENG-regiem goed haalbaar zijn. De negatieve invloed van één of meerdere ongunstige ontwerpkeuzen (een niet-compact ontwerp, een niet duurzame materialisatie of warmtelevering op basis van fossiele bronnen) is goed te compenseren. Er zijn meerdere optimalisatiemogelijkheden, aldus W/E adviseurs