BENG kantoorgebouwen in bredere context

De eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Verder gaan is mogelijk; de overtreffende trap van BENG is energieneutraal bouwen (ENG). Dan wordt er sterk gefocust op het thema energie, maar bredere ambities als duurzaamheid of circulariteit blijven dan onderbelicht. Bureau Kent denkt mee over de vraag of het voor uw project zinnig of wenselijk is om verder door te gaan op het thema energie of om breder te gaan kijken en duurzaamheidsthemas breder te beschouwen.
Dat neemt niet weg dat de basis bouwbesluiteisen al noodzaken om belangrijke keuzes te maken. Een lage energiebehoefte, gerelateerd aan de BENG 1 eis, is een randvoorwaarde voor een robuust energieconcept. Het is eigenlijk niet meer dan logisch om hier apart naar te kijken vanwege het verschil in technische levensduur van gebouw en installaties. Gedurende de technische levensduur van de gebouwschil worden bepalende installatie-componenten, zoals de warmteopwekker, een aantal malen vervangen. Onafhankelijk van die opwekking is dan een beperkte energiebehoefte verzekerd. Deze benadering is ook in overeenstemming met de ‘Trias Energetica’. Dat is de grondslag. Over de vraag hoe dat fundament het best gelegd kan worden adviseert bureau Kent u graag.

Voor alle duidelijkheid: bureau Kent is volledig gediplomeerd als BENG adviseur utiliteitsbouw en woningbouw, detailmethode (QBIS BENG). We noemen het nog een keer omdat QBIS niet alle adviesbureaus direct toont. Bureau Kent bijvoorbeeld wordt niet getoond omdat de certificering loopt via Buildinglabel (dat wordt wel getoond, maar voert niet zelf de BENG adviezen en berekeningen uit). We noemen het maar even…

Dit is de registratie op qbis.