BENG ook voor sportgebouwen

Alle nieuwe overheidsgebouwen moeten vanaf 2019 bijna energieneutraal zijn. Wat telt, is de datum waarop de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Na 1 januari 2019 moeten overheidsgebouwen aan de BENG-eisen (voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) voldoen.
Dit betekent dat deze gebouwen nu al met deze eisen in het achterhoofd ontworpen moeten worden. Architecten die de ontwerpfase in gaan, zullen zich op de eisen voor bijna energieneutraal bouwen moeten orienteren. Uiteraard is het mogelijk om daar richtlijnen voor te geven. Wanneer er een voorlopig ontwerp is, kan daar een concreet advies over gegeven worden. Bureau Kent is op de hoogte van de komende regels en beschikt over de instumenten om tijdens uw ontwerpproces te adviseren en bij iedere volgende stap goede raad te blijven geven. Bureau Kent werkt al enkele jaren met de BENG-eisen en de voorlopers ervan. U kunt, in eerste instantie uiteraard vrijblijvend, bureau Kent consulteren voor alle vragen rond dit onderwerp.
Losjes gezegd (hieronder staat het preciezer geformuleerd) moeten alle gebouwen die in opdracht van een overheid worden gebouwd, en door een overheid worden gebruikt, BENG-proof ontworpen worden. Het kan gaan om een kantoorgebouw voor een gemeente, provincie of het rijk. Een ander veel voorkomend gebouwtype is het sportgebouw; gemeentes moeten hun nieuwe sporthallen en zwembaden energieneutraal laten bouwen. Maar ook eventuele woon- of logiesgebouwen, zoals een woongebouw op een kazerne van het Ministerie van Defensie, zullen volgens BENG-eisen gebouwd moeten worden.
Welke overheidsgebouwen zijn precies BENG-plichtig per 1 januari 2019? Dat zijn gebouwen die in opdracht van het rijk, een gemeente, provincie of waterschap worden gebouwd. De gebouwen moeten daarnaast gebruikt gaan worden door rijk, een gemeente, provincie, waterschap of een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).
Er zijn ruim honderd ZBO’s, voorbeelden van zelfstandige bestuursorganen zijn: Autoriteit Consument en Markt, Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Persoonsgegevens, CAK, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Commissariaat voor de Media, Dienst voor het kadaster en de openbare registers, alle Grondkamers, Huurcommissie, Kamer van Koophandel, Nederlandse Publieke Omroep, Nederlandse Zorgautoriteit, Onderzoeksraad voor veiligheid, Politieacademie, RDW, Sociale Verzekeringsbank, Staatsbosbeheer en Zorginstituut Nederland.