BENG simpel samengevat

Bouw passief, bouw met een EPC van 0,20 en leg wat zonnepanelen op het dak. Dat is de sterk vereenvoudigde samenvatting van de Beng-eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. De overheid heeft bekend gemaakt dat rond 2020 de huidige EPC verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen eisen voor Bijna ENergieneutrale Gebouwen (BENG). Inmiddels is bekend hoe de Beng-eisen er getalsmatig uitzien en de eerste projecten zijn er mee doorgerekend.

Anders dan de EPC, die uit één getal bestaat, zijn er binnen Beng drie eisen van kracht. De eerste eis stelt een maximum aan de energiebehoefte voor verwarming en koeling. Voor woningen is dat 25 kWh per vierkante meter per jaar. Deze eis heeft sterke overeenkomsten met de eis aan passief bouwen. In een komende blog zal verder ingegaan worden op de mogelijke consequenties voor de isolatie van de gebouwschil, het maximale glaspercentage en  ‘politieke’ keuzes die nog spelen, zoals de vraag wanneer het gebruik van de warmte in ventilatie-afvoerlucht wel of niet meetelt voor het verlagen van de energiebehoefte.

De tweede eis stelt een maximum aan het gebruik van primaire energie voor verwarming, koeling, warmwater en hulpenergie. Deze eis, die voor woningen op 25 kWh per vierkante meter uitkomt, komt min of meer overeen met een EPC van 0,20. Toch zijn er behoorlijke verschillen; van projecten die nu doorgerekend zijn komen sommige op een EPC van 0,10 en andere op een EPC van 0,30 uit bij het behalen van deze tweede Beng-eis. Meer hierover in een vervolgblog.

De derde Beng eis zegt dat minimaal 50% van de toegevoerde energie hernieuwbaar moet zijn. Het lijkt er op dat dit de ‘gemakkelijkste’ eis is. Bij enkele tientallen projecten die recent gerealiseerd of in uitvoering genomen zijn, is vastgesteld dat het grootste deel daarvan al ruim aan de toekomstige derde Beng-eis voldoet. De belangrijkste reden daarvoor is de veelvuldige toepassing van grote aantallen zonnepanelen. Regelmatig wordt er aanzienlijk meer PV toegepast, dan voor het behalen van de derde Beng-eis nodig is. Ook dit zal in een vervolgblog uitgewerkt worden.