BENG uit BIM

We BIMmen wat af en alle informatie over een gebouw zit al in de tekening. Hoe mooi zou het zijn om met één druk op de knop een BENG berekening te maken? Maar dit is lastige materie en er loopt een Europees gefinancierd onderzoeksproject. In het Net-UBIEP-project zijn competenties voor BIM-rollen uitgewerkt voor het domein van energieprestaties en de nieuwe BENG-wetgeving. Aan de ene kant wordt in kaart gebracht wat het betekent voor de IT-behoefte en opleidingsmateriaal. Ook kijken de onderzoekers naar de impact op BIM in samenhang met ander opgaven, zoals de introductie van de wet kwaliteitsborging en het digitale stelsel (DigidealGO).

Onder het kopje ‘BIM voor BENG’ schrijft adviesbureau Balance Result: ‘’De implementatie van nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie (NTA8800) wordt op dit moment gerealiseerd door diverse softwareleveranciers. Een grote uitdaging! Onder druk van de tijd ligt de focus op het correct kunnen berekenen van de energieprestatie. Het integreren van de nieuwe rekenwijze in het BIM-nieuwbouwproces vraagt nog wel aandacht. Dat is de volgende uitdaging! Je wilt je BIM-model namelijk op meerdere momenten, met minimale inspanning, kunnen doorrekenen op bijvoorbeeld alternatieven. Daarvoor is het nodig dat de bepalingsmethode wordt geïntegreerd in de huidige BIM-software. Bij het opstellen van de rekenmethodiek is echter amper gekeken naar de impact op de bestaande BIM-software en de kansen die deze software biedt.’’ Zie ook http://www.net-ubiep.eu/nl/home-nl/