BENG1 gaat naar 45

De eerste BENG-eis komt op 45 kWh per vierkante meter per jaar. Dat is de ‘estimated guess’ van bureau Kent. De internetconsultatie die onlangs gehouden werd, heeft zo goed als unaniem geleid tot een roep om strengere BENG-eisen. Er zijn vijftien reacties die concreet een waarde noemen; in dit geval voor BENG1 voor woningen. En verreweg het meest genoemd is 45 kWh/m2/jr. Onder de partijen die de eis van 45 bepleiten zijn energyclaim, DHPA (warmtepompbranche), Jaga, Noviocon, Kingspan en NII (isolatiebranche).

Omdat we verwachten dat de BENG-eisen volgens het polderprincipe vastgesteld zullen worden lijkt 45 de meest aannemelijke waarde. Sommige partijen pleiten voor scherpere waarden: de gemeente Amsterdam en de themagroep energie van de PvdA willen 25 en C. Zijdeveld van PassiefBouwen wil 15 kWh/m2/jr.