Bewijslast BENG bij Bouwen

Voor nieuwe gebouwen wordt twee keer een BENG berekening gemaakt: bij de aanvraag omgevingsvergunning en bij oplevering. De eerste berekening gebeurt op basis van de tekeningen en de bestekken. De tweede berekening gaat uiteraard uit van het gebouw zoals het gerealiseerd is. En om dat goed in beeld te brengen, zijn bewijsstukken nodig. Op de site van Lente Akkoord verscheen een stuk waarin uitgelegd wordt welke bewijsstukken zoals foto’s en facturen tijdens de bouw verzameld moeten worden. Ook inregelrapporten en kwaliteitsverklaringen zijn belangrijk. Wanneer er geen bewijsstukken zijn, wordt gerekend met de minimale Rc-waarden uit het Bouwbesluit minus 10 procent.