Bewoners NOM woningen tevreden

Bewoners van Nul-op-de-meterwoningen in RijswijkBuiten zijn in het algemeen tevreden over het binnenklimaat in hun woning. Dat onderzocht adviesbureau Merosch vorig jaar en het Lenteakkoord besteedt er nu op de website aandacht aan. De bewoners geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met het binnenklimaat in de zomer en in de winter. Ook was men overwegend tevreden met de luchtkwaliteit in de woonkamer en (in iets mindere mate) en in de slaapkamers. De onderzoekers zien nog wel mogelijkheden om de tevredenheid te verbeteren: door betere voorlichting en meer aandacht voor ventilatiemogelijkheden.

bewonersonderzoek

Al eerder werd bekend dat de nul-op-de-meterdoelstelling van dit project, namelijk een netto energiegebruik van nul, behaald was. Over het algemeen wordt een NOM-doelstelling geformuleerd in termen van een EPC van nul waarbij aanvullende PV-panelen het huishoudelijk elektriciteitsverbruik compenseren. Bureau Kent adviseert bij het formuleren en behalen van doelstellingen zoals NOM (nul op de meter) en richting BENG (bijna energie neutrale gebouwen). Momenteel is de berekeningsbasis voor beide doelstellingen nog steeds de EPC (energie prestatie coëfficiënt), berekend volgens NEN 7120.