Biomassaketels meegenomen in energieprestatie

Recent berichtte de duurzame energiekoepel: ‘biomassaketels kunnen in de energienormen worden gewaardeerd‘. Een bericht dat vragen opriep; want biomassaketels worden toch allang gewaardeerd in de energienorm? Hoe zit dat?

Formeel worden biomassaketels inderdaad niet in de energieprestatienorm NEN 7120 gewaardeerd. In de normtekst wordt geredeneerd dat hout/biomassa van buiten het eigen perceel wordt aangeleverd. Daarom moet de waardering van hout en biomassa via de NVN 7125 gebeuren. Deze redenering rammelt natuurlijk. Aardgas wordt toch ook van buiten het eigen perceel aangevoerd? En de NVN is bedoeld voor gevallen waarbij de energieopwekker niet op het eigen perceel staat, zoals bij stadsverwarmingsinstallaties het geval is. Hoe dan ook: biomassaketels worden in de NEN 7120 niet gewaardeerd.

Toch worden pelletketels al langere tijd probleemloos meegerekend in de energieprestatienorm waarin ze tot een lagere EPC kunnen leiden. Die waardering is gebaseerd op een door TNO opgestelde gelijkwaardigheidsverklaring, die in EPC software, zoals uniec2, volledig geintegreerd is. De gelijkwaardigheidsverklaring stelt dat biomassaketels met een energiefactor 0 gewaardeerd mogen worden. Voor biomassa geldt een getrapte eis die voorkomt dat de hoge energie-efficiency van de biomassaketels zou leiden verminderde aandacht voor de isolatie.

biopellets epc

Kortom: het bericht dat biomassaketels in de EPC gewaardeerd kunnen gaan worden, betekent eigenlijk dat de bestaande situatie geformaliseerd zal worden.  Volgens de duurzame energiekoepel leggen de betrokken ministeries IenM, EZ en BZK de vraag aan NEN voor om de beleidsbeslissing in de betreffende norm NEN 7120 onder te brengen.

Tot het zover is, berekent bureau Kent voor u de EPC van iedere biomassa-installatie. In veel gevallen kan dat volledig binnen de bestaande EPC software. Voor nieuwe techniek die nog niet in software gegoten is, zoals de pellet-microwarmtekracht, heeft bureau Kent zelf de berekeningswijze ontwikkeld. En voor grote projecten waarin pelletketels een warmtenet gaan voeden, past bureau Kent de rekenregels van de NVN 7125 toe.