Bouwbesluit noodzaakt tot BENG-ontwerpen

Het Bouwbesluit wijzigt op 1 januari 2018. De eisen voor bijna energieneutrale gebouwen worden er in aangekondigd: per 1 januari 2019 moeten nieuwe overheidsgebouwen ‘BENG’ zijn. Twee jaar later moeten ook alle overige gebouwen aan de aangekondigde ‘BENG’ eisen voldoen. Daarmee begint BENG zijn schaduw nu echt vooruit te werpen. De eisen zijn dermate streng dat er al vanaf het begin van de ontwerpfase rekening mee gehouden moet worden. Immers, de isolatie-eisen hebben gevolgen voor de dikte van de gevel. Belangrijker nog is dat de oppervlakken en orientaties van gevelopeningen grote gevolgen hebben voor BENG. Daar zal dus van het begin af aan in het ontwerp rekening mee gehouden moeten worden. Heel praktisch betekent dat dat vanaf halverwege volgend jaar er toch echt volgens BENG ontworpen moet gaan worden, om verder te kunnen met een vergunningaanvraag begin 2019.

Een andere bouwbesluitwijziging met consequenties voor de EPC is de grenswaarde die gesteld gaat worden aan de milieuprestatie. De milieprestatie wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid en soort gebruikte materialen. Heel concreet betekent dit dat een gebouw dat goed scoort op de EPC, dank zij dikke isolatiepakketten en veel PV panelen, op de milieuprestatie juist slecht kan scoren door dat grotere gebruik van materialen en grondstoffen. De grenswaarde voor de milieuprestatie lijkt niet extreem scherp, en voor de meeste gebouwen lijken er geen problemen in het verschiet. Maar bij projecten met hoge ambities op zowel EPC als MPG zouden er best knelpunten kunnen ontstaan.