Certificeren en diplomeren volgens ISSO 75.1 en BRL 9500

We nemen u graag mee in een onderwerp dat op de achtergrond speelt: certificeren en diplomeren. Met ingang van 1 januari 2021 mogen energieprestatieberekeningen alleen nog door gecertificeerde adviseurs gemaakt worden. Beter gezegd: alleen berekeningen van gecertificeerde adviseurs zijn rechtsgeldig en kunnen ‘afgemeld’ worden. Zo’n rechtsgeldig afgemelde berekening is noodzakelijk bij het aanvragen van een bouwvergunning, bij het opleveren van een nieuwe gebouw en bij het verkopen van een nieuw gebouw. Inderdaad: nu rekenen we nog met de huidige EPC voor nieuwbouw en het energielabel voor bestaande bouw. Straks gaan we rekenen met de nieuwe norm NTA 8800 “Energieprestatie van gebouwen – bepalingsmethode”. Deze norm wordt ook wel de BENG-norm genoemd.

Terug naar het onderwerp: diplomeren en certificeren. Losjes gezegd: BENG-adviseurs moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn. De adviseur moet een diploma hebben en daarvoor de nodige examens halen. Afhankelijk van de diensten die een adviseur wil aanbieden, zijn er verschillende examens. Wie alleen bestaande gebouwen wil opnemen en minder informatie kan of wil gebruiken, gaat voor de basismathode. Wie ook nieuwe gebouwen wil berekenen, voor een bouwaanvraag, of een oplevering. Of bestaande gebouwen waar een renovatie gerelateerd is aan BENG of EPV of andere eisen aan de energieprestatie; zo’n adviseur gaat voor de detailmethode. Bureau Kent zal uiteraard de detailmethode gaan aanbieden omdat dat het best past bij de huidige werkzaamheden.

Daarnaast kunnen adviseurs kiezen om zich te diplomeren voor alleen woningen of voor alle gebouwen (utiliteit- èn woningbouw). Bureau Kent zal de berekeningen en adviezen voor alle typen gebouwen blijven aanbieden. Om alle gebouwen volgens de detailmethode te kunnen en mogen berekenen, moet in vijf onderdelen examen gedaan worden: algemene kennis over de methode, het schematiseren van gebouwen (de vertaalslag van gebouw en gebruiksfuncties naar klimatiserings- en rekenzones), opnemen van een bestaand gebouw, een softwaretoets en specifieke kennis over de detailmethode. Een centraal document hierbij is de ISSO 75.1 “Energieprestatie Utiliteitsgebouwen versie 2020”; ook wel ‘de verplichte handleiding bij de NTA8800’ genoemd.

Gaan we verder naar het certificeren. Waar het diplomeren vooral op de inhoud is gericht, gaat het certificeren meer over het proces. Er komen eisen aan de bebrijfsvoering. Denk aan het bijhouden van projectdossiers, beveiligen van gegevens, kwaliteitshandboek, kwaliteitsbeleid, klachtenprocedure, interne audits. Het centrale document hierbij is de BRL 9500 (beoordelingsrichtlijn) die ook weer het onderscheid maakt in woning- en utiliteitsbouw en basis- en detailmethode. Voor wat betreft het certificeren zal bureau Kent de samenwerking die er nu al is met collega-bedrijven verder uitbouwen. Die samenwerking is niet alleen economisch, maar ook praktisch: denk aan het opnemen van gebouwen. Voor het opnemen van een bestaande gebouw is het natuurlijk het handigst om dat door een adviseur uit de buurt te laten doen.

Dit speelt allemaal op de achtergrond en als klant merkt u er nog niets van. Straks, en daar moeten we ook eerlijk over zijn, gaat u daar wel iets van merken. Met het certificeren zijn aanzienlijke kosten gemoeid. Maar ook het afmelden van berekeningen en het gebruiken van rekensoftware gaat meer kosten dan nu het geval is. Dat zal kortom leiden tot een duurder energieprestatie-advies. Niet alleen bij bureau Kent – deze hogere kosten  zullen door alle adviesbureaus in de tarieven verwerkt worden.