Controverse rond waarde Energielabel verscherpt

‘Het energielabel heeft geen enkele waarde, want de inhoud klopt niet’, zegt Hans van der Ploeg van VBO makelaars op de website energievastgoed.nl van 12 januari jongstleden. Volgens VBO Makelaars speelt het energielabel bij de uiteindelijke aankoopbeslissing voor kopers geen rol. Van der Ploeg zou het energielabel in overeenkomsten willen ‘exonoreren’, uitsluiten, omdat de huidige methodiek onbetrouwbaar is. ‘Met dit label ben je iedereen aan het bedotten’, zegt hij.

Deze stellingname van de makelaarsorganisatie verscherpt de controverse rond de vraag: ‘Wat is de waarde van een energielabel voor een woning?’ Eind vorig jaar kwam onderzoeker Dirk Brounen na een uitgebreid statistisch onderzoek aan duizenden woningen tot de conclusie dat het energielabel een zeer grote invloed heeft op de verkoopprijs van een woningen. Zelfs na correctie voor het feit dat woningen met een gunstig label jonger en technisch beter zijn, blijft overeind dat door een A- of B-label de verkoopprijs van woningen met duizenden euro’s stijgt.

energielabel vbo

We mogen er van uitgaan dat het onderzoek van Brounen statistisch juist is uitgevoerd en dat de conclusie ervan onweerlegbaar is. Toch wordt de invloed van het energielabel op woningwaardering door kopers door makelaars niet als zodanig ervaren. Sterker nog: volgens de makelaarsorganisatie houden kopers er geen enkele rekening mee. Of houden kopers onbewust rekening met het label wanneer ze hun beslissing nemen? Andre de la Porte van de Vereniging Eigen Huis denkt zoiets: ‘Het label is zichtbaar op websites zoals Funda en bij onderling vergelijkbare woningen denken wij dat de woning met het gunstiger label eerder gekozen wordt.’ Beeld: OnderhoudNL