CPO project Boschveld in aanbouw

De bouw van CPO project ‘bewust wonen werken Boschveld’ (BWWB) vordert gestaag. Tip: bezoekers van de beurs Energie in den Bosch komen er op weg van het station naar de Brabanthallen praktisch langs. Bureau Kent verzorgde voor Syneff Consult de EPC berekeningen in het kader van het ecologisch energieconcept. Leuk aan CPO projecten is de enorme betrokkenheid van de deelnemers, wat zich uit in vergaand meedenken. En in collectief werken enerzijds maar ook het doorzetten van strikt individuele keuzes anderzijds. En dat op alle terreinen; dus ook op het gebied van energie en installaties. Juist de CPO-vorm maakt dat mensen elkaar stimuleren om verder te zoeken en niet meteen tevreden te zijn met het eerste antwoord van de adviseur. En dat verrijkt ook weer de adviseur die gevoed wordt met onvermoede, door deelnemers gevonden nieuwe oplossingen, technieken of toepassingen.
Bureau Kent is CPO verenigingen graag van dienst, met meedenken over het energieconcept, op een laagdrempelige manier en altijd op zo’n manier dat de deelnemers op een gelijkwaardige manier meedoen en denken in dat ontwerpproces.