Creatief naar energieneutraal

Vanaf volgend jaar moeten sportaccomodaties en multifunctionele gebouwen die in opdracht van overheden worden gerealiseerd, energieneutraal zijn. Ontwerpers van bouwplannen waarvoor na 1-1-2019 de vergunning wordt aangevraagd, moeten er dus nu al rekening mee houden.
Opvallend is dat in veel energieneutrale gebouwen die tot nu toe gerealiseerd zijn, de techniek nog niet ten volle doordacht is. Veel gebruikte maatregelen om bijvoorbeeld sportaccomodaties energieneutraal te krijgen, zijn triple beglazing, PV panelen, en een WKO-aansluiting. Maar de vraag is of dat optimaal is. Eigenlijk lijk het maatregelenpakket voor een energieneutraal kantoor ongewijzigd overgenomen te zijn. Is daar iets mis mee? Ja, daar is iets mis mee, want de energiebehoefte van een sport- of multifunctioneel gebouw zit heel anders in elkaar dan die van een kantoor. In sporthallen ligt binnentemperatuur lager dan in een kantoor en dat vermindert het belang en het nut van isolatiemaatregelen. Daarentegen is het verbruik van warmwater in een sporthal veel hoger dan in een kantoor. Dat betekent dat warmwaterbesparende maatregelen, zoals een zonnecollector, erg effectief zijn.
Bij het ontwerp van (bijna) energieneutrale sportaccomodaties en multifunctionele gebouwen kan hier veel meer rekening mee worden gehouden. Ook de gebruikstijden en de behoefte aan kunstlicht kunnen veel bewuster en effectiever meegenomen worden in strategieen voor nulenergie ontwerpen en bouwen dan tot nu toe gebeurt.