Daglichtberekening wordt voorlopig niet veranderd

Het is voorlopig niet nodig om de daglichttoetreding in nieuwe gebouwen op een andere manier te gaan berekenen. Op dit moment gebruiken we daarvoor de NEN 2057. Maar er ligt al een nieuwe rekenwijze klaar, volgens de NEN-EN 17037, een Europese norm voor daglicht. Ook de software voor deze norm is al gereed en te gebruiken. Er was sprake van dat met de nieuwe omgevingswet per 1 januari 2024 ook deze Europese norm om de daglichttoetreding te berekenen en te toetsen aan de eis (minimum voor de daglichtfactor van een verblijfsgebied of verblijfsruimte; artikel 4.147 Bbl) van kracht zou worden. Dat is niet gebeurd. De website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) meldt: ”De inwerkingtreding van de nieuwe daglichteisen op basis van NEN-EN 17037 treedt niet eerder in werking dan 1 januari 2026. Het ministerie neemt in 2025 een beslissing daarover.”

Een vrijblijvende offerte voor een berekening van de daglichttoetreding vraagt u aan via het offerteformulier.