dashboard duurzame energie

Hoeveel duurzame energie wordt er eigenlijk opgewekt in Nederland? Zonne-energie wordt alleen overdag opgewekt, windenergie wanneer het waait. Betekent dat dat de productie van duurzame energie heel grillig verloopt? Of vullen wind en zon elkaar juist mooi aan? En hoe zit het met biogas, hoeveel is dat en welkje rol speelt dat in het geheel? Wie daar een beeld van wil krijgen, kan het dashboard op energieopwek.nl bezoeken en bekijken. Per dag en per uur is daar precies te zien hoeveel stroom uit wind, PV en biogas er werd opgewekt. Ook de verdeling per provincie wordt duidelijk.