Deskundigen kritisch over energielabel

Op 2 november plaatsten deskundigen kritische kanttekeningen over het energielabel in Radio 1 programma reporter radio. Directeur Chris Bruijnes van Meer met Minder valt het op dat veel onderdelen nog in de maak zijn en dat men met veel zaken nog bezig is. Bruijnes signaleert: ‘Het label kan geen deuk meer hebben’. Emeritus hoogleraar Hugo Priemus vindt de methode primitief en denkt dat deze ons verder van huis brengt. Priemus ziet meer in de lijn van monitoren van het werkelijke verbruik.

epc energielabel reporterUniversitair Hoofddocent Laure Itard  legde de labels van 2 miljoen woningen naast het werkelijke energieverbruik en concludeert dat het label de werkelijke verbruiken van oude woningen stelselmatig overschat. In theorie zou er 80% verschil in energiegebruik zijn tussen een A en een G label. Maar in de praktijk is dat verschil slechts 30%. Dat maakt het label ongeschikt als maatstaf om naar potentiele energiebesparing te kijken. Itard gelooft niet dat de overheidsdoelstelling om 30% energie te besparen haalbaar is. Dat zal niet meer dan 15% worden. http://www.radio1.nl/item/238558-2-%2011%20-%202014%20Het%20tienpunten%20energielabel.html#