Duurzame Biomassa

Zijn verwarmingstoestellen die biomassa verbranden duurzaam? Binnen het kader van de EPC-regels is het antwoord duidelijk ‘ja’.

Overheidsorganisatie RVO tipt biomassa toestellen als oplossing voor binnenstedelijke projecten, waar zonnepanelen door de vele omringende hoogbouw zinloos zijn. Om dan toch voldoende hernieuwbare energie te kunnen gebruiken noemt men biomassatoestellen als oplossing. Dit werd onder andere tijdens het BENG-webinar op 19 september nog een keer herhaald.

Wat ook telt is de ISDE subsidieregeling die voor onder andere biomassaketels van toepassing is. Dan worden er wel eisen aan het toestel gesteld. Onder andere moet het minimale warmterendement 89% bedragen. De uitstoot van fijnstof mag niet meer zijn dan 38 mg/Nm3, waarmee rook- en geurhinder voor de omgeving voorkomen wordt. Houtkachels vallen buiten de subsidieregeling.