Echt energie besparen

In 2015 wordt de EPC-eis flink aangescherpt. Gaat een lage EPC of een gunstig energielabel samen met een laag energieverbruik? Helaas niet; volgens praktijkonderzoeken is de werkelijke energiebesparing ongeveer de helft van de berekende waarde. Bureau Kent ziet daarom de EPC en de achterliggende NEN7120 als niet meer dan vereisten uit het Bouwbesluit, en helpt graag om daar zo betaalbaar mogelijk aan te voldoen. En bureau Kent behoedt u voor tegenvallers: sommige technieken met een geweldige EPC kunnen qua energiegebruik en bewonerscomfort erg tegenvallen.

gasmeter energie besparen

Wat is dan de ambitie van bureau Kent? Heel eenvoudig: helpen met het realiseren van echt energiezuinige gebouwen. Waarin een laag energieverbruik blijkt uit de meterstanden. Want pas dan is het milieu geholpen, en profiteert de eigenaar van lagere energielasten. Mail voor meer informatie met Rik Vollebregt: