Eerste Beng-eis lastigst te realiseren

Toekomstige eisen voor bijna energieneutrale gebouwen komen simpel samengevat neer op: bouw passief, bouw met een EPC van 0,20 en leg wat zonnepanelen op het dak. De eerste Beng-eis, bouw passief, blijkt in de huidige bouwpraktijk de lastigste. Dat blijkt uit een overzicht dat Jacqueline Hooijschuur van RVO maakte (haar presentatie staat downloadable op de website van Lenteakkoord).

beng eisen

RVO toetste dertig energiezuinige woningbouwprojecten aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Daarvan waren er zes (20%) die aan de eerste Beng-eis voldoen. De eerste Beng eis stelt een maximum aan de warmte- en koudebehoefte van 25 kilowattuur per vierkante meter.  Alleen met een zeer goed geisoleerde en kierdichte gebouwschil, waarbij tevens rekening is gehouden met zonwering en de orientatie van beglazing, is aan deze eis te voldoen. De eerste Beng-eis lijkt veel op de eis die in een PHPP-berekening aan passieve gebouwen geformuleerd wordt.

Het ‘gemakkelijkst’ valt te voldoen aan de derde Beng-eis, die stelt dat minimaal 50% van de gebruikte energie duurzaam moet zijn. Het merendeel van de huidige energiezuinige projecten voldoet nu al aan deze eis, die rond 2020 gaat gelden.

Op termijn wordt een nieuwe norm ontwikkeld voor het bepalen van de Beng-parameters. Momenteel gelden tussenresultaten uit de EPC berekening volgens NEN 7120 nog als invoerwaarden voor de Beng-getallen.