Eerste BENG-eis nog ingewikkeld

Per 2020 moeten nieuwe gebouwen energieneutraal zijn. Dat betekent dat ze aan drie BENG-indicatoren, die het energieverbruik in stappen vastleggen, moeten voldoen. Tot nu toe leken de eisen zo goed als vast te staan. Maar het lenteakkoord meldt op 16 januari dat er opnieuw naar de eerste BENG-eis gekeken gaat worden. Want daarin wordt niet ’techniekneutraal’ met ventilatie omgegaan. Het hergebruik van de warmte in ventilatie-afvoerlucht door een warmtepompboiler of een hybride toestel wordt niet in de eerste indicator meegenomen. Hergebruik door middel van een warmtyeterugwinunit wordt wel meegenomen. Twee jaar geleden werd dat onderwerp hier al aangekaart. Men voorziet nu dat ventilatie ‘forfaitair’ meegenomen gaat worden in de eerste BENG-eis.
En er zijn meer onderwerpen waar opnieuw naar gekeken gaat worden. Het energiegebruik voor zomercomfort; dit is een beleidsfactor die misschien uit de bepalingsmethode gehaald wordt. De gebouwvorm; de invloed daarvan op de energieprestatie wordt nader onderzocht. Terugleveren; dit is gekoppeld aan het protocol monitoring duurzame energie. Dit protocol en de primaire energiefactor bij terugleveren worden onderzocht op alternatieven.
De ambitie is volgens het lenteakkoord nog steeds om de definitieve BENG definities en grenswaarden eind 2018 beschikbaar te maken.