Eerste energieleverende school bevestigd

Voor het eerst is bevestigd dat een schoolgebouw dat op papier energieleverd zou moeten zijn, dat in de praktijk ook echt is. De eer gaat naar multifunctioneel schoolgebouw de Tredder in Westgeest. In 2013 en 2014 monitorde adviesbureau Enerdeco voor RVO de energieverbruiken en vergeleek deze met de EPC-berekening volgens NEN 7120.

Fotografie MFC Brede School
Fotografie MFC Brede School

Dat energieneutrale projecten gemonitord worden is belangrijk, omdat het de enige manier is om te evalueren of de grote inspanningen en kosten die gemaakt zijn ook daadwerkelijk iets opleveren. En natuurlijk is het waardevol dat de resultaten openbaar zijn, zodat de bouw- en installatiewereld er iets van kan leren.

De hoofdconclusie bij MFC de Tredder is natuurlijk dat de doelstelling gehaald is. Meer dan dat: het gebouw levert energie terug en daarmee wordt bijna twee euro per vierkante meter per jaar verdiend.

Op onderdelen zijn er meer opmerkelijke conclusies:

De PV-panelen leveren bijna het dubbele op van wat verwacht was.

Het energiegebruik voor warm water en douchen is slechts vijf procent van wat verwacht werd. Dit roept de vraag op of de uitgangspunten in de EPC-berekeningsmethode wel realistisch zijn.

Het energiegebruik voor verwarming was het dubbele van wat verwacht werd volgens de EPC. De belangrijkste reden is dat de warmtepomp niet benut werd omdat er een watersensor op de verkeerde plek geïnstalleerd was en omdat de instellingen van het gebouwbeheersysteem niet optimaal zijn. Wanneer gaat de warmtepomp- en installatiebranche leren om om hun installaties goed aangelegd, werkend en netjes ingeregeld op te leveren?

Bureau Kent houdt in de EPC adviezen zoveel mogelijk rekening met de realiteit, onder andere door monitoringgegevens als deze zoveel mogelijk te gebruiken.